Miyuki Sawashiro

Anime Club

Anime Club: Harlock: Space Pirate

Hello everybody! On this week’s anime club, we have a semi-interesting film, Harlock: Space Pirate.

HARLOCK: SPACE PIRATE

STARRING: Shun Oguri, Haruma Miura, Yu Aoi, Arata Furuta, Ayano Fukuda, Toshiyuki Morikawa, Maaya Sakamoto, Miyuki Sawashiro, Chikao Ohtsuka

DIRECTOR: Shinji Aramaki…

Read More